Header foto

Vaste of Variabele rente

Variabele rente

Bij een variabele rente kan het rentepercentage elk moment wijzigen. Als gevolg van deze rentewijzigingen loop je zelf een groot risico dat de maandlasten (in korte tijd) fors toenemen. Daar staat tegenover dat de variabele rente gemiddeld meestal het laagst ligt. Dat maakt variabele rente voor veel mensen aantrekkelijk.

Zowel de overheid als de ECB (Europese Centrale Bank) hebben grote invloed op de rentestand van de variabele rente. Banken lenen bij de ECB geld en betalen daarvoor een variabele rente. Door de hoogte van deze rente aan te passen is het een heel goed instrument om de economie te stimuleren of af te remmen. Tijdens economische laagconjunctuur zal de ECB de variabele rente laag houden. De banken kunnen goedkoop geld lenen en vervolgens dan deze lage rentetarieven aan hun klanten doorberekenen. Hierdoor zullen bedrijven eerder geld lenen om te investeren investeren en consumenten zullen meer lenen om aankopen te doen. Hierdoor wordt de economie gestimuleerd.

Bij economische hoogconjunctuur wordt er meer geleend en dreigt er inflatie (het geld wordt dan minder waard waardoor de prijzen stijgen). Om de economie af te remmen zal de ECB de rente laten stijgen, waardoor er door bedrijven en consumenten minder wordt geleend.

Als gevolg van dit beleid zal in economisch slechte tijden de variabele rente lager liggen dan bij hoogconjunctuur.

Wanneer variabele rente?

Je kunt voor variabele rente kiezen als je verwacht dat deze rente de komende tijd niet zal stijgen, je verwacht de komende jaren veel te kunnen aflossen of op korte termijn je huis wilt verkopen. Gemiddeld ligt de variabele rente lager dan de vaste rente. Een belangrijke voorwaarde als je kiest voor een variabele rente is dat je inkomen voldoende moet zijn om een (forse) rente stijging op te vangen. Een rentestijging is namelijk nauwelijks te voorspellen, waardoor je bij onvoldoende inkomen in financiële problemen kunt komen. Daarnaast moet je ook kunnen leven met de onzekerheid dat de maandlasten kunnen stijgen.

Euribor

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Het is de rente waarvoor banken bereid zijn om aan elkaar geld uit te lenen. Hiervoor bestaan verschillende termijnen variërend van 1 maand tot 24 maanden. Omdat de Euribor rente gepubliceerd wordt, geldt het als goede basis voor het vaststellen van de variabele hypotheekrente. Meestal wordt dan de 1 maands of 3 maands Euribor rente als uitgangspunt genomen, met daar bovenop een opslag. Naast variabele rente op basis van Euribor zijn er ook banken die hun eigen methode hebben om de variabele rente vast te stellen.

Voorbeeld: Stel dat jij een hypotheek hebt gesloten van € 200.000,- met een variabele rente die op dat moment 3% is. Per maand betaal je dan € 500,- aan rente. Stel dat je daarbij € 500,- aflost per maand, dan komen je maandelijkse lasten op € 1.000,- (in werkelijkheid zal die aflossing telkens een beetje anders zijn, afhankelijk van het soort hypotheek dat je hebt afgesloten. Lees daar meer over bij Hypotheekvormen).

Als nu door de marktomstandigheden de variabele rente stijgt en binnen enkele maanden oploopt naar 5%, dan wordt de maandrente € 833,-. Tel daarbij de aflossing van € 500,- en de bruto maandlast komt uit op € 1.333,- (€ 833,- + € 500,-).

Onze adviseurs kunnen je heel goed adviseren en je ook vertellen welke hypotheekverstrekker de laagste variabele rente aanbiedt en of het mogelijk is om na verloop van tijd over te stappen naar een vaste rentetermijn.

Vaste rente

Het is ook mogelijk om je rente gedurende één of meerdere jaren vast te zetten. Deze vaste periode kan oplopen tot 20 jaar of langer. Meestal geldt dat hoe langer je de rente wilt vastzetten, hoe hoger de rente is. Maar die hogere rente kan je ook veel voordeel bieden. Je weet dan immers exact wat je gedurende die periode aan rente betaalt. In tegenstelling tot de variabele rente heeft de Europese bank en de overheid veel minder invloed op de hoogte van de vaste rente. De basis hiervoor is de kapitaalmarktrente. Deze is gebaseerd op vraag en aanbod tussen een groot aantal marktpartijen.

Wanneer vaste rente?

Wil je niet in de onzekerheid zitten, dan is een vaste rente de beste oplossing. Bovendien kun je van een lage (vaste) rentestand langer profiteren door te kiezen voor een langere rentevaste periode. Daarnaast hangt het af van je persoonlijke situatie. Als de kans groot is dat je een slechts een beperkt aantal jaren in de woning blijft wonen, dan heeft het weinig zin om de rente voor lange periode vast te zetten. Uiteraard speelt daarbij de persoonlijke situatie, zoals samenwonen of trouwen, een belangrijke rol. Overigens bestaat bij de meeste banken de mogelijkheid om een overeengekomen vaste rente mee te nemen naar een nieuwe woning. Meer informatie vind je daarover bij: Hypotheek doorstromer.

Naast het kiezen voor één bepaalde renteperiode kun je ook kiezen voor combinaties van verschillende rentevaste periodes en/of variabele rente in combinatie met vaste rente.

Overstappen

Als je voor een rentevaste periode hebt gekozen, dan krijg je aan het eind van deze periode weer een nieuwe aanbieding van je bank. Dan kun je weer opnieuw kiezen uit verschillende rentevaste periodes tussen één en 20 jaar of variabel. Het is belangrijk dat je daarvoor ook een bewuste keuze maakt en dat binnen de gestelde termijn doorgeeft aan de bank. Doe je dan niet, dan kiest de bank een periode en zit je daar weer een aantal jaren aan vast.

Na afloop (of tijdens) een rentevaste periode kan het verstandig zijn om naar een andere hypotheekverstrekker over te sluiten of bij dezelfde hypotheekverstrekker een andere hypotheekvorm of rentetermijn te kiezen. Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina: Hypotheek oversluiten.

Voor een overzicht van de actuele hypotheekrentes verwijzen we naar het hypotheekrente overzicht.