Header foto

Starters hypotheek

Als je voor het eerst een huis koopt, krijg je meestal ook voor het eerst te maken met een hypotheek. Onder een (woonhuis)hypotheek wordt verstaan een lening, bestemd voor de aankoop of verbetering van de eigen woning met daaraan gekoppeld een hypotheekrecht.

Een hypotheekrecht is een recht, dat je als eigenaar van de woning afgeeft aan de bank als zekerheid voor de nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen. Deze wordt door de notaris gevestigd en vindt gelijktijdig plaats met de eigendomsoverdracht van de woning.

Een hypotheekrecht is een sterk recht. Het geeft de bank voorrang op andere schuldeisers en het recht van parate executie. Dat houdt in dat als je niet op tijd betaalt, de bank zonder tussenkomst van een rechter mag besluiten om je huis via een veiling te verkopen. Gelukkig zijn er dan wel nog een aantal regels waar bank zich aan moet houden, maar helaas is het aantal executieverkopen de laatste jaren wel toegenomen.

Door een hypotheek af te sluiten, kun je je droomhuis kopen. Maandelijks betaal je daarvoor rente en aflossing. In een periode van maximaal 30 jaar is de gehele lening afgelost. Het is belangrijk dat je je goed laat informeren voordat je een hypotheek sluit. Het gaat daarbij om grote bedragen die je vele jaren moet betalen. Niet alleen de rente is overigens van belang, maar ook de overige voorwaarden zoals verhuismogelijkheden, rentebedenktijd, (starters)subsidie, belastingaftrek, geldigheidstermijn van de offerte en boeterente bij vervroegde aflossing.

Een goede adviseur houdt daarbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen en risico's, zoals minder werken bij gezinsuitbreiding, risico van overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de situatie bij pensionering.

Je kunt een hypotheek sluiten via een tussenpersoon of rechtstreeks bij een bank. Het voordeel van een tussenpersoon is dat je kunt kiezen tussen meerdere hypotheekverstrekkers en dan bij de meest voordelige aanbieder een hypotheek kunt sluiten.

Wat zijn de mogelijkheden voor starters

Kopers die vanaf 1 januari 2013 voor het eerst een woning kopen hebben geen mogelijkheid om nog te profiteren van de gunstige fiscale hypotheekvormen, die voor deze datum van toepassing waren. Dat houdt in dat ze alleen nog maar kunnen kiezen tussen een annuïteiten- of een lineaire hypotheek en deze in maximaal 30 jaar volledig moeten aflossen. Andere hypotheekvormen zijn nog wel mogelijk, maar niet aftrekbaar in box 1 (inkomsten uit arbeid). Voor meer informatie zie pagina's: Hypotheekvormen en Belasting en de eigen woning.

Naast belastingaftrek zijn er ook nog subsidiemogelijkheden. Deze zijn vaak afhankelijk van de gemeente waarin je de woning aankoopt. Ook hebben woningcorporaties vaak interessante subsidieregelingen waardoor je voordeliger een woning kunt aankopen. Meer informatie over subsisieregelingen vind je op de pagina: Koopsubsidie