Header foto

Nationale hypotheek garantie

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. De NHG is een borgstelling die door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wordt afgegeven. De garantie houdt in dat een hypotheekverstrekker niet met een restschuld blijft zitten als je het huis gedwongen moet verkopen, omdat je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, of aan werkloosheid. De NHG heeft dan nog wel het recht om de resterende schuld op jou te verhalen, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen ze deze ook kwijtschelden. In de praktijk zullen ze dat doen, als jou verder niets te verwijten valt.

Omdat de stichting borg staat voor de lening, loopt de hypotheekverstrekker minder risico. Om die reden is deze bereid om een lagere rente in rekening te brengen. Daar ligt dan ook jouw directe voordeel. Je leent met NHG dus tegen een lagere rente. Deze lagere rente geldt voor de gehele looptijd van de lening.

Voor deze borgstelling betaal je eenmalig een provisie aan de stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze bedraagt in 2014 1% van de lening. In de meeste gevallen heb je deze vergoeding binnen één a twee jaar terug verdiend. Nationale Hypotheek Garantie geldt voor de gehele looptijd van de lening en daarom kun je dus gedurende deze gehele periode profiteren van de lagere rente.

De voorwaarden die bij de Nationale Hypotheek Garantie worden gesteld wijken niet veel af van de voorwaarden die de bank stelt als zij voor eigen risico een hypotheeklening verstrekken.

Nationale Hypotheek Garantie kan alleen maar worden aangevraagd voor woningen met een maximale aankoopprijs van € 273.584,- (tot 1 juli 2014). Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de maximale aankoopprijs € 250.000,-. Uiteraard kun je boven deze grens ook een woning kopen, maar dan is Nationale Hypotheek Garantie niet meer mogelijk. Je kunt bij Nationale Hypotheek Garantie niet meer lenen dan tegen de normale hypotheekvoorwaarden van de bank. De maximale lening bedraagt in beide situaties maximaal 104% van de verkoopwaarde van de woning, c.q. 106% van de waarde indien er sprake is van energiebesparende maatregelen.

Het is ook mogelijk om Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen voor een woning waar je reeds eigenaar van bent. In dat geval moet er sprake zijn van kwaliteitsverbetering (verbouwing) van de woning, relatiebeëindiging of erfopvolging, afkoop erfpacht of het verkrijgen van het volledige eigendom over de grond.