Header foto

Koopsubsidie

Er zijn verschillende (subsidie)regelingen. De belangrijkste vormen zijn:

 • Regelingen die leiden tot een lagere aankoopprijs
 • Een lening zonder rente- en aflossingsverplichtingen
 • Voorfinanciering van renteverplichtingen

De belangrijkste vormen hiervan zijn regelingen waardoor de aankoopprijs van de woning wordt verlaagd Het is verstandig om te bekijken of je hiervoor in aanmerking kunt komen. De meest bekende regelingen zijn:

 • Starterslening
 • Starters renteregeling
 • Koopgarant regeling door een woningbouw corporatie
 • Koopcomfort regeling door een woningbouwcorporatie
 • Overige regelingen

Starterslening

In bepaalde gemeenten is het mogelijk om een starterslening, duurzaamheidslening of stimuleringslening te krijgen. Je kunt daarbij in bepaalde gevallen meer lenen of een lening krijgen tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Bij een starterslening wordt berekend welk bedrag maximaal onder Nationale Hypotheek Garantie kan worden geleend. Het financieren van de woning onder Nationale Hypotheek Garantie is verplicht. Het meerdere van de aankoopprijs kun je lastenvrij lenen (dus geen rente- en aflossingsverplichtingen) bij de Gemeente. Periodiek (na 3 jaar) wordt het inkomen opnieuw bekeken. Als het inkomen is gestegen bestaat de mogelijkheid dat er wel rente- en aflossingsverplichtingen in rekening worden gebracht.

Afhankelijk van de gemeente geldt ook nog een maximaal aankoopbedrag voor de woning. Woningen met een aankoopprijs boven dit bedrag komen niet in aanmerking voor een starterslening. Daarnaast kunnen er nog aanvullende voorwaarden worden gesteld, zoals dat het de aankoop van een eerste woning moet zijn, (economische) binding met de Gemeente en/of het reeds minimaal een jaar bewonen van een huurwoning.

Of je in aanmerking komt voor zo'n lening en welke voorwaarden de Gemeente hanteert, kunt je zien op de website van het stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting: http://www.svn.nl/Paginas/Home.aspx

Starters renteregeling

Een Starters renteregeling kan alleen aangeboden worden bij een woning die door een aangesloten woningbouwcorporatie wordt verkocht. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Social Finance N.V.. De Starters renteregeling is gekoppeld aan een hypotheek die onder Nationale Hypotheek Garantie wordt verstrekt. Je moet dus wel voldoen aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, maar omdat je een deel van de hypotheeklasten in een aanvullende lening kunt onderbrengen vallen de maandlasten lager uit en kun je een duurdere woning kopen.

De regeling werkt als volgt. De woningbouwcorporatie schiet, via Social Finance N.V., gedurende 10 jaar tot maximaal 20% van de maandelijks te betalen hypotheekrente voor. Hiervoor wordt een aanvullend hypothecair krediet bij Social Finance N.V. afgesloten. Deze maatschappij krijgt daarvoor een tweede hypotheekrecht. Wanneer je de woning gaat verkopen, of na 30 jaar, betaal je de lening terug. Dat is alleen van toepassing indien het huis meer waard is geworden. Het bedrag dat terug betaald moet worden bedraagt nooit meer dan de helft van de verkoopwinst.

Bij deze regeling wordt je wel volledig eigenaar van de woning. De woningbouwcorporatie kan aanvullende voorwaarden stellen bij de toepassing van de regeling. Daarnaast zijn er een beperkt aantal hypotheekverstrekkers bereid om op basis van deze regeling een hypotheek te verstrekken.

Koopgarant regeling

De koopgarant regeling is een regeling waarbij een woningcorporatie tegen aantrekkelijke voorwaarden een woning te koop aanbiedt.

De koopgarant regeling heeft de volgende voorwaarden:

 • Je koopt een huis met een korting, die wel kan oplopen tot 33% van de normale verkoopprijs.
 • Als gevolg van de lagere aankoopprijs hoef je minder te lenen. Hierdoor zijn ook de maandlasten lager. De hypotheekrente is daarnaast gewoon aftrekbaar in box 1 (inkomen uit arbeid), conform de geldende fiscale regelgeving. • Een hypotheeklening moet altijd met Nationale Hypotheek Garantie worden gesloten.
 • De woningbouw corporatie geeft een terugkoop garantie af, waardoor je de zekerheid hebt dat je de woning altijd weer kunt verkopen. Aan de andere kant geldt er ook een aanbiedingsplicht. Je mag de woning dus niet aan iemand anders verkopen.
 • Een eventuele verkoopwinst of -verlies wordt met de woningbouwcorporatie gedeeld. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een verbouwing die je hebt uitgevoerd. De meerwaarde die dat oplevert is volledig voor jouw rekening.

Koopcomfort regeling

Naast de koopgarant regeling kennen woningbouwcorporatie ook de koopcomfort regeling. Deze lijkt sterk op de koopgarant regeling alleen wordt de woning niet met korting aangeboden. Daar staat tegenover dat de winst bij verkoop ook volledig voor jouw rekening is. De woningbouwcorporatie geeft echter wel een terugkoop garantie af. Hierdoor heb je meer zekerheid dat de woning snel en tegen een juiste prijs weer kan worden verkocht.

Overige regelingen

Naast reeds genoemde regelingen zijn er nog een aantal andere regelingen die als doel hebben om een duurdere woning te kunnen aankopen. Voorbeeld daarvan is de grond te verkopen aan een belegger en deze in erfpacht uitgeeft. Hierdoor kan worden volstaan met een lagere lening maar daarvoor in de plaats moet er een vergoeding aan de belegger worden betaald; dat noemt men een "erfpachtcanon". Nadeel is dat de grond geen eigendom wordt en dat slechts een beperkt aantal banken bereid zijn om op basis van deze condities te financieren. Een goed (juridisch) advies inwinnen bij de notaris over deze constructie is zeker aan te raden.

In een aantal (grote) steden is het bij een groot aantal woningen niet mogelijk om grond in eigendom te verkrijgen. Ook hier geldt een (periodiek) erfpacht canon of kan de erfpachtverplichting voor een aantal jaren worden afgekocht. De grond is dan eigendom van de Gemeente of een maatschappelijke instelling. In deze situatie zijn de meeste hypotheekverstrekkers in principe wel bereid om een hypotheeklening te verstrekken. Ook is Nationale Hypotheek Garantie mogelijk.

Als je bijvoorbeeld een persoonlijke lening op je auto hebt afgesloten, of je moet alimentatie betalen aan je ex-partner, is je bestedingsruimte maandelijks kleiner. Dat heeft invloed op de hoogte van je hypotheek. Belangrijk is ook dat je heel goed je toekomst voor jezelf in kaart brengt: wil je grote reizen maken, hebben jij en je partner een kinderwens? Onze adviseurs zullen je daar naar vragen, omdat we graag willen dat je niet alleen het huis van je dromen kunt kopen, maar daar ook onbezorgd in kan blijven wonen en leuke dingen kan blijven doen.

 

 

 

 

 

Kosten belasting, notaris en makelaar

Daarnaast moet je ermee rekening houden dat bij het afsluiten van je hypotheek extra kosten komen, zoals overdrachtsbelasting en kosten van de notaris. En misschien heb je een makelaar ingeschakeld die je heeft geholpen bij je zoektocht naar je woning. Ook met die kosten moet je rekening houden. In het adviesgesprek maken we dit allemaal heel duidelijk voor je. Samen bekijken we wat je financiële ruimte is, wat je toekomstplannen zijn en wat voor jou redelijkerwijs het maandelijkse bedrag is wat je aan je hypotheek zou kunnen besteden. Een eerste indicatie kun je krijgen door hierboven op d-e knop Bereken mijn hypotheek te klikken. Wil je precies weten waar je aan toe bent, vul dan rechtsboven je naam en telefoonnummer in, dan bellen wij je terug. Je kunt ons natuurlijk ook direct bellen: 085-2737976