Header foto

KiFiD

kidif.jpg

KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening waar je bij terecht kunt met een klacht over financiële producten of diensten. Het KiFiD bemiddelt tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners.
Het KiFiD is een onafhankelijke klachteninstelling en een initiatief vanuit brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Dit betekent dat het KiFiD tijdens een geschil altijd onafhankelijk en onpartijdig zal handelen. 
Wij hopen natuurlijk dat er nooit een geschil zal optreden tussen u en ons, maar door aangesloten te zijn bij het KiFiD laten wij zien dat u altijd bij ons centraal staat en kunt u altijd bij het KiFiD een klacht indienen. 

Bezoek de website