Header foto

AFM

afm.jpg

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Ze zorgen ervoor dat de bedrijven die werkzaam zijn in de financiële markt, zoals ID Hypotheken, op een duidelijke en eerlijke manier te werk gaan. De AFM houdt hier streng toezicht op, zodat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen kunnen hebben in de financiële markten. 
De AFM is een onafhankelijke gedragstoezichthouder die controleert of ondernemingen zich volgens de regels gedragen en of je als consument goed wordt voorgelicht.  Ze letten er bijvoorbeeld op of wij wel deskundig en betrouwbaar genoeg zijn en of de informatie die we verlenen feitelijk juist, begrijpelijk en niet misleidend is. Omdat wij aan alle eisen voldoen, mogen wij het AFM keurmerk dragen. 
Dit bedrijf werkt nauw samen met de overheid: de leden worden benoemd door de minister van Financiën en ook de begroting en statuswijzigingen worden door de minister goedgekeurd. Naast AFM heeft De Nederlandsche Bank (DNB) ook toezicht op de financiële markten. DNB richt zich op de stabiliteit van ondernemingen om te zien of deze ondernemingen hun financiële verplichtingen wel na kunnen komen. 

Bezoek de website