Header foto

Wat zijn bruto en netto maandlasten?

Er zijn verschillende hypotheekvormen. Bij elk van die vormen (behalve aflossingsvrij) betaal je een maandelijks bedrag aan aflossing* en aan rente. Die rente is aftrekbaar van je inkomen, maar alleen als je hypotheek voldoet aan bepaalde voorwaarden. Tegenwoordig komen daar alleen de annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek nog voor in aanmerking. We gaan daarom op deze site alleen uitgebreider in op deze twee hypotheekvormen; je wilt immers de rente aftrekken.

Heb je al een huis met een hypotheek (afgesloten voor 1 januari 2013) en verkoop je dat huis, dan kun je in bepaalde gevallen je bestaande hypotheek meenemen. In dat geval is ook bij andere hypotheekvormen de rente aftrekbaar (ook als het geen annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek is). Meer informatie over het aftrekken van je hypotheekrente vind op de pagina: Belasting en de eigen woning of informeer bij onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Bruto en netto maandlasten

Bij het betalen van je hypotheeklasten betaal je maandelijks een bedrag voor aflossing van de hypotheek en rente over het hypotheekbedrag. Samen vormen die bedragen je bruto maandlasten. Omdat de rente aftrekbaar is van je inkomen, ga je minder belasting betalen. Aan de andere kant moet je als eigen woningbezitter ook weer een deel van de waarde van je woning optellen bij je inkomen, het zogenaamde eigenwoningforfait. De bijtelling van het eigenwoningforfait is echter nooit hoger dan de renteaftrek. Je kunt vervolgens aan de Belastingdienst vragen dat verschil via een voorlopige aangifte maandelijks op je rekening te storten.

Je bruto maandlasten zijn de lasten die je maandelijks aan de bank betaalt. De nettolasten zijn de brutolasten minus de maandelijkse belasting teruggave.

Voorbeeld*

Stel je betaalt 42% inkomstenbelasting en je hebt een eigen woning gekocht van € 200.000,-. Maandelijks betaal je bijvoorbeeld aan aflossing € 600,- en aan rente € 550,-. Je betaalt dus aan rente € 6.600,- per jaar. Omdat je dit bedrag kunt aftrekken van je inkomen op basis van 42% inkomstenbelasting, scheelt dat € 2.772,-.

Over WOZ-waarde van je woning betaal je een percentage dat je als eigenwoningforfait bij je inkomen moet tellen. Stel dat de WOZ-waarde van je woning (wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente) € 175.000,- is. Je moet dan bij je inkomen 0,7% bij die waarde optellen. Dat is € 1.225,-. Je moet daarvan dan 42% bij je inkomen tellen en dat is € 515,-.

  • Totaal betaal je minder aan inkomstenbelasting: € 2.772 - € 515,-= € 2.257,- :12 =€ 188,- per maand
  • Je bruto maandlasten voor je hypotheek zijn: € 600,- (aflossing) + € 550,- (rente) = € 1.150,- (bruto)
  • Je nettomaandlasten zijn: € 600,- + € 550,- - € 188,- = € 962,-(netto)
* In dit voorbeeld laten we verzekeringen (zoals overlijdensrisicoverzekering, opstal- en inboedelverzekering)buiten beschouwing, evenals de aftrekmogelijkheden van de kosten die je voor het kopen van je huis het eerste jaar moet maken, zoals notariskosten. Ook bestaat de mogelijkheid dat bij oude hypotheekvormen spaarpremie in plaats van aflossing wordt betaald.Het zijn bovendien fictieve voorbeelden, waarbij we de bedragen vereenvoudigd hebben t.b.v. het rekenvoorbeeld.