Header foto

Taxatie

Taxatiekosten

De waarde van de woning moet blijken uit een taxatierapport. Bij de meeste hypotheekverstrekkers dient deze opgesteld te worden conform model "Taxatierapport financiering woonruimte, model januari 2013", vastgesteld door de Brancheorganisaties CHF, NVM, Vastgoed Pro en VBO.

De taxateur dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Dat betekent dat de verkopende makelaar niet ook het taxatierapport mag opmaken. Ook moet de taxateur plaatselijk bekend zijn. In de provincies Friesland, Groningen en Zeeland mag het kantoor maximaal 30 km hemelsbreed van de te taxeren woning zijn gevestigd. In de overige provincies is deze afstand maximaal 20 km en in de grote steden (Utrecht, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam) maximaal 10 km.

Als je het huis nog wilt verbouwen en je wilt deze kosten meefinancieren, dan moet de taxateur dat vermelden in het taxatierapport. In dat geval wordt de waarde voor- en na verbouwing vermeld. Het bedrag van de verbouwingskosten worden dan geplaatst op een bouwdepot. Als de woning als gevolg van een verbouwing meer waard wordt, kan het ook verstandig zijn de verbouwing in de taxatie op te nemen. Door de waardestijging kan het huis in een lagere risicoklasse vallen, waardoor er minder rente hoeft te worden betaald.

Een taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. Volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie moet een taxatierapport worden gecontroleerd door een gespecialiseerd validatie instituut. Dat is een instituut dat het taxatierapport extra controleert. Veel Hypotheekverstrekkers hebben deze richtlijn ook in de eigen voorwaarden opgenomen, maar er zijn er ook waarbij dat niet nodig is. Het is daarom verstandig om eerst na te vragen of een validatie wel nodig is, voordat de taxatieopdracht wordt gegeven.

Enkele maatschappijen zijn bij voldoende inbreng eigen geld ook bereid om genoegen te nemen met de WOZ waarde als waardebepaling.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn om ook tijdens de looptijd van de hypotheeklening een taxatie te laten opmaken. Als de waarde van de woning is gestegen dan valt deze in een voordeligere rentecategorie en kan de rente naar beneden worden bijgesteld. Er zijn maatschappijen die alleen bij rentevervaldatum de rente willen aanpassen, maar ook die bereid zijn om dat tussentijds te doen. Neem daarom eerst contact op met je adviseur of bank voordat je besluit een taxatie te laten uitvoeren.

Een taxatierapport kost ongeveer € 350,- (incl. BTW) en indien het gevalideerd moet worden c.a. € 400,-.